Projektas „CIRCLE2: Profesinio mokymo ir verslo kelias į žiedinę ekonomiką“

Projektas „CIRCLE 2“ atveria naujas galimybes mokytojams praturtinti mokymo procesą inovatyviai ir efektyviai. Siūlomos interaktyvios žiedinės ekonomikos mokymo priemonės yra puikiai pritaikytos 

  • turizmo
  • transporto 
  • žemės ūkio 

sektorių mokymo programoms.  Sukurta mokymo medžiaga skirta ne tik palaikyti, bet įkvepti profesinio mokymo įstaigų mokytojus toliau pažindinti mokinius su praktinėmis žiedinės ekonomikos galimybėmis. 

Projektas toliau tęsia ir plėtoja sėkmingai įgyvendintos pirmosios „CIRCLE“ iniciatyvos kryptį, jau taikomą profesinio mokymo praktikoje. Jo metu sukurta mokymo medžiaga skirta keturiems verslo sektoriams: turizmui, transportui, žemės ūkiui ir statybai. Šią medžiagą rasite čia.

„CIRCLE 2“ siūlo platų e- mokymo įrankių turinį, kuris atitinka šiuolaikinius rinkos poreikius ir tvarumo principus, ruošiant būsimus mažų ir vidutinių įmonių darbuotojus. Jis suteikia mokytojams galimybę pasiūlyti įdomesnį, plačiau pritaikomą  ir šiuolaikišką mokymo turinį papildytą praktiniais pavyzdžiais, žinių pasitikrinio užduotimis, video turiniu, žiediškumo vertinimo įrankiais ir kt.  

Projektas „CIRCLE 2“ yra finansuojamas „Erasmus+“ strateginės partnerystės programos lėšomis, siekiant efektyviai prisidėti prie švietimo kokybės gerinimo ir naujovių diegimo. 

Partneriai

Partnerių konsorciumas yra puikus Europos bendradarbiavimo plėtros pavyzdys. Tai galimybė visiems dalyviams mokytis vieniems iš kitų ir bendradarbiauti iš skirtingų perspektyvų, derinant švietimą, mokslinius tyrimus ir verslą.

Projekto partneriai:

Turizmas

Ar jums įdomu, kaip žiedinės ekonomikos principus galima pritaikyti turizmo pramonėje? Šioje mokymų dalyje gilinsimės į įdomų tvarių kelionių ir apgyvendinimo pasaulį, analizuodami būdus, kaip galime sumažinti atliekų kiekį, tausoti išteklius ir saugoti aplinką mėgaudamiesi viskuo, ką gali pasiūlyti turizmas.

Transportas

Transportas apima viešąjį ir privatųjį transportą, taip pat visame pasaulyje gabenamų prekių logistiką. Didelė šių transporto priemonių dalis naudoja iškastinį kurą, ko pasėkoje yra sudėtinga sumažinti anglies dioksido poveikį ir tapti tvaresniems. Vis dėlto yra galimybių pakeisti mūsų keliavimo būdą. Šioje mokymų dalyje nagrinėjame žiedinės ekonomikos ir transporto sąsajas, aptardami, kaip galime priartėti prie labiau žiedinio transporto koncepcijos.

Žemės ūkis

Istoriškai ūkininkavimas buvo labai tvari mūsų ekonomikos dalis, daugiausia paremta poreikiu išlaikyti dirvožemio kokybę ir naudoti natūralias trąšas. Tačiau intensyvesniam ūkininkavimui siekiant išlaikyti aukštas produktyvumo lygi reikalingos pramoniniu būdu pagaminti pesticidai ir trąšos. Dėl to pasikeitė tvarumo pusiausvyra ir šis sektorius grynuoju anglies dioksido generavimo šaltiniu. Šioje mokymų dalyje analizuojamos problemos ir kalbama apie potencialą panaudoti vietos produktus ir rinkas.

Skip to content